3 gói vay ngân hàng cho khách mua the golden palm

Ngoài các gói ưu đãi từ ngân hàng Vietcombank, quý khách hàng mua căn hộ The Golden Palm giờ đây có thêm lựa chọn 3 gói ưu đãi hấp dẫn từ ngân hàng Tien Phong Bank (TPBank).

Ngân hàng TPBank hỗ trợ cho vay mua nhà tại The Golden Palm
Vay ngân hàng mua chung cư the golden palm


Gói vay ưu đãi 1:

Thời gian ưu đãi lãi suất: 12 tháng
Lãi suất thời gian ưu đãi: 7.5%/năm
Lãi suất sau thời gian ưu đãi: Bằng Lãi suất cơ sở là Lãi suất tiết kiệm 12 tháng * của TPBank  + Biên độ 3.8 %/năm
Thời gian vay tối thiểu: 36 tháng
Phí trả nợ trước hạn: 2.5% trong 3 năm đầu
Ân hạn nợ gốc: 12 tháng
Kỳ trả  gốc lãi: hàng tháng
Thời gian vay tối đa: 240 tháng

Gói vay ưu đãi 2:

Thời gian ưu đãi lãi suất: 18 tháng
Lãi suất thời gian ưu đãi: 8.3%/năm
Lãi suất sau thời gian ưu đãi: Bằng Lãi suất cơ sở là Lãi suất tiết kiệm 12 tháng * của TPBank  + Biên độ 3.8 %/năm
Thời gian vay tối thiểu: 60 tháng
Phí trả nợ trước hạn: 1.5% trong 1 năm đầu; 2.5% trong năm thứ 2 và năm thứ 3; 1.5% năm thứ 4; 0.5% năm thứ 5
Ân hạn nợ gốc: 12 tháng
Kỳ trả  gốc lãi: hàng tháng
Thời gian vay tối đa: 240 tháng

Gói vay ưu đãi 3:

Thời gian ưu đãi lãi suất: 24 tháng
Lãi suất thời gian ưu đãi: 8.5%/năm
Lãi suất sau thời gian ưu đãi: Bằng Lãi suất cơ sở là Lãi suất tiết kiệm 12 tháng * của TPBank  + Biên độ 3.85 %/năm
Thời gian vay tối thiểu: 60 tháng
Phí trả nợ trước hạn: 2% trong 2 năm đầu; 2.5% trong năm thứ 3; 2% trong năm thứ 4; 1.5% trong năm thứ 5
Ân hạn nợ gốc: 12 tháng
Kỳ trả  gốc lãi: hàng tháng
Thời gian vay tối đa: 240 tháng